منتظران مهدی tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com 2020-02-20T03:08:39+01:00 mihanblog.com دعا در بهترین حالات انسانی 2013-02-04T11:51:29+01:00 2013-02-04T11:51:29+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/164 آرش رضایی هر گاه قلب مبارک امام (ع) محزون می شود، پس تأثیر می کند بر قلوب شیعیان، بواسطه شدّت اتصال معنوی که ما بین آن ها و امام (ع) چون اتصال شعاع خورشید به خورشید حاصل است، و هم چنین است در جهت سرور قهری  برای انسان حالاتی پیش می آید که گویی در آن حالات به خداوند نزدیک تر است.اول: در حال قنوتدوم: در حال سجده هر گاه قلب مبارک امام (ع) محزون می شود، پس تأثیر می کند بر قلوب شیعیان، بواسطه شدّت اتصال معنوی که ما بین آن ها و امام (ع) چون اتصال شعاع خورشید به خورشید حاصل است، و هم چنین است در جهت سرور قهری

 

 


برای انسان حالاتی پیش می آید که گویی در آن حالات به خداوند نزدیک تر است.

اول: در حال قنوت
دوم: در حال سجده

]]>
مجموعه احادیث مهدوی 2013-01-31T11:49:03+01:00 2013-01-31T11:49:03+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/163 آرش رضایی  مجموعه احادیث مهدویاحادیث امام زمان علیه السلام 1- 1. نفع‌ بردن‌ از من‌ در زمان‌ غیبتم‌ مانند نفع‌ بردن‌ از خورشید هنگام‌ پنهان‌ شدنش‌ در پشت‌ ابرهاست‌ و همانا من‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ زمین‌ هستم‌ ، همچنانکه‌ ستارگان‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ آسمانند . (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .)  2.  تصرف‌ کردن‌ در مال‌ دیگرى‌ بدون‌ اجازه‌ صاحبش‌ جایز نیست‌ .(وسائل‌ الشیعة‌ ، ج‌ 17 ، ص‌ 309 .) 3.  من‌ ذخیره‌ خدا در روى‌ زمین‌ و انتقام‌ گیرنده‌ از دشمنان‌ او هستم‌ .(تفسیر نور ا  مجموعه احادیث مهدوی

احادیث امام زمان علیه السلام 1- 1. نفع‌ بردن‌ از من‌ در زمان‌ غیبتم‌ مانند نفع‌ بردن‌ از خورشید هنگام‌ پنهان‌ شدنش‌ در پشت‌ ابرهاست‌ و همانا من‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ زمین‌ هستم‌ ، همچنانکه‌ ستارگان‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ آسمانند . (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .)  2.  تصرف‌ کردن‌ در مال‌ دیگرى‌ بدون‌ اجازه‌ صاحبش‌ جایز نیست‌ .(وسائل‌ الشیعة‌ ، ج‌ 17 ، ص‌ 309 .) 3.  من‌ ذخیره‌ خدا در روى‌ زمین‌ و انتقام‌ گیرنده‌ از دشمنان‌ او هستم‌ .(تفسیر نور الثقلین‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 392 .)  4.  ملعون‌ است‌ ، ملعون‌ است‌ کسى‌ که‌ نماز مغربش‌ را به‌ تأخیر بیندازد ، تا زمانى‌ که‌ ستارگان‌ آسمان‌ پدیدار شوند .   (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 15 .) 5.  هیچ‌ چیز مانند نماز بینى‌ شیطان‌ را به‌ خاک‌ نمى‌ مالد ، پس‌ نماز بگزار و بینى‌ شیطان‌ را به‌ خاک‌ بمال‌ .   

]]>
آیا کسی می تواند ادعا کند زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) را می داند؟ 2013-01-28T11:28:44+01:00 2013-01-28T11:28:44+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/162 آرش رضایی سوال اینست که بعضی مدعی اند زمان ظهور حضرت ولی عصر را می دانند؛ علم به زمان ظهور حضرت ولی عصر چگونه حاصل می شود؟ ایا اصلا از طریق راه های شناخت که دراختیار بشر هست، می توانیم به زمان ظهور علم پیدا کنیم یانه؟ دراین مقال استدلال خواهیم کرد که بشر پنج راه برای شناخت پدیده ها دارد ولی درهیچ کدام ازاین پنج راه زمان ظهور معلوم نیست. سوال اینست که بعضی مدعی اند زمان ظهور حضرت ولی عصر را می دانند؛ علم به زمان ظهور حضرت ولی عصر چگونه حاصل می شود؟ ایا اصلا از طریق راه های شناخت که دراختیار بشر هست، می توانیم به زمان ظهور علم پیدا کنیم یانه؟ دراین مقال استدلال خواهیم کرد که بشر پنج راه برای شناخت پدیده ها دارد ولی درهیچ کدام ازاین پنج راه زمان ظهور معلوم نیست.]]> شارژ اتوماتیک 2013-01-07T08:21:24+01:00 2013-01-07T08:21:24+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/161 آرش رضایی ]]> مفتی اهل تسنن فرانسوی؛ شیعه شد 2012-09-10T06:54:56+01:00 2012-09-10T06:54:56+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/160 آرش رضایی مفتی اهل تسنن فرانسوی؛ شیعه شدبرای خودم متاسفم که تا اکنون که 68 ساله هستم شیعه را نمی شناختم و بسیار خوشحالم. من قبل از این در سفر به مدینه تا این حد که در عراق با شیعه و اهل‌بیت پیامبر(ص) آشنا شدم، آنجا به چنین شناختی نرسیدم. در مدینه اهل‌بیت پیامبر را از ما مخفی کرده بودند اما امروز آنان را کشف کردم.
مفتی اهل تسنن فرانسوی؛ شیعه شد
برای خودم متاسفم که تا اکنون که 68 ساله هستم شیعه را نمی شناختم و بسیار خوشحالم. من قبل از این در سفر به مدینه تا این حد که در عراق با شیعه و اهل‌بیت پیامبر(ص) آشنا شدم، آنجا به چنین شناختی نرسیدم. در مدینه اهل‌بیت پیامبر را از ما مخفی کرده بودند اما امروز آنان را کشف کردم.

]]>
ال خلیفه 2012-07-31T08:18:36+01:00 2012-07-31T08:18:36+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/157 آرش رضایی                                                                                                                                        ]]> مدینه النبی 2012-07-30T15:19:46+01:00 2012-07-30T15:19:46+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/155 آرش رضایی ]]> چهل حدیث گهربار از امام زمان، حضرت مهدی 2011-03-06T04:57:09+01:00 2011-03-06T04:57:09+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/153 آرش رضایی چهل حدیث گهربار از امام زمان، حضرت مهدی قال الا مام المهدی صاحب العصر عجّل اللّه تعالی فرجه:1- الَّذی یَجِبُ عَلَیْکُمْ وَلَکُمْ أنْ تَقُولُوا: إ نّا قُدْوَةٌ وَأئِمَّةٌ وَخُلَفاءُاللّهِ فی أرْضِهِ، وَاُمَناؤُهُ عَلی خَلْقِهِ، وَحُجَجُهُ فی بِلادِهِ، نَعْرِفُ الْحَلالَ وَالْحَرامَ، وَ نَعْرِفُ تَأْویلَ الْکِتابِ وَ فَصْلَ الْخِطابِ.[1] .فرمود: بر شما واجب است و به سود شما می باشد که معتقد باشید براینکه ما اهل بیت رسالت، محور و أساس امور، پیشوایان هدایت و خلیفه خداوند متعال در زمین هستیم. قال الا مام المهدی صاحب العصر عجّل اللّه تعالی فرجه:
1- الَّذی یَجِبُ عَلَیْکُمْ وَلَکُمْ أنْ تَقُولُوا: إ نّا قُدْوَةٌ وَأئِمَّةٌ وَخُلَفاءُاللّهِ فی أرْضِهِ، وَاُمَناؤُهُ عَلی خَلْقِهِ، وَحُجَجُهُ فی بِلادِهِ، نَعْرِفُ الْحَلالَ وَالْحَرامَ، وَ نَعْرِفُ تَأْویلَ الْکِتابِ وَ فَصْلَ الْخِطابِ.[1] .
فرمود: بر شما واجب است و به سود شما می باشد که معتقد باشید براینکه ما اهل بیت رسالت، محور و أساس امور، پیشوایان هدایت و خلیفه خداوند متعال در زمین هستیم.]]>
رجعت در اندیشه شیعی 2011-03-03T04:53:37+01:00 2011-03-03T04:53:37+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/152 آرش رضایی رجعت در اندیشه شیعی رجـعـت یـکی از مسائل پیچیده مربوط به دوران ظهور حضرت مهدی (عج) است،بر اساس این عـقـیـده گروهی از مومنین به این جهان بازمی گردند تا ظهور دولت حق را مشاهده کنند و از شـکـوفـایـی آن لذت ببرند، و نیز گروهی از منافقین بازگردانده می شوند تا کیفر دنیوی اعمال ناشایست خویش را بچشند. رجعت در اندیشه شیعی
رجـعـت یـکی از مسائل پیچیده مربوط به دوران ظهور حضرت مهدی (عج) است،بر اساس این عـقـیـده گروهی از مومنین به این جهان بازمی گردند تا ظهور دولت حق را مشاهده کنند و از شـکـوفـایـی آن لذت ببرند، و نیز گروهی از منافقین بازگردانده می شوند تا کیفر دنیوی اعمال ناشایست خویش را بچشند.]]>
الرسالة الأولی فی الغیبة 2011-02-28T04:50:40+01:00 2011-02-28T04:50:40+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/151 آرش رضایی الرسالة الأولی فی الغیبة بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاته علی عباده الذین اصطفی. و بعد: سأل سائل فقال: أخبرونی عما روی عن النبی (ص) أنه قال: من مات و هو لا یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة، [1]  هل هو ثابت صحیح أم هو معتل سقیم. الجواب- و بالله التوفیق و الثقة-: بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله و صلاته علی عباده الذین اصطفی. و بعد:
سأل سائل فقال: أخبرونی عما روی عن النبی (ص) أنه قال: من مات و هو لا یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة، [1]  هل هو ثابت صحیح أم هو معتل سقیم. الجواب- و بالله التوفیق و الثقة-:]]>
پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با فرهنگ انتظار 2011-02-21T04:43:48+01:00 2011-02-21T04:43:48+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/150 آرش رضایی پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با فرهنگ انتظار «فرهنگ عاشورا»، پیوندی عمیق و ارتباطی ناگسستنی با «فرهنگ انتظار» دارد. واقعه عاشورا، زمینه‏ساز و مقدمه ظهور امام عصر (عج) است و معارف و حکمت‏های جاودان آن، در «ظهور مهدی موعود» متجّلی است. با بررسی و دقّت، در حدیث قدسی «زیارت عاشورا» و «زیارات مربوط به امام زمان (عج)، در می‏یابیم که «نینوا»، معبر «انتظاراست»؛ یعنی، برای رسیدن به ظهور مهدی موعود، باید از گذرگاه کربلا عبور کنیم. زیارت عاشورا نیز در واقع، تحلیلی برای معبر بودن نینوا برای انتظار است. درس‏ها و «فرهنگ عاشورا»، پیوندی عمیق و ارتباطی ناگسستنی با «فرهنگ انتظار» دارد. واقعه عاشورا، زمینه‏ساز و مقدمه ظهور امام عصر (عج) است و معارف و حکمت‏های جاودان آن، در «ظهور مهدی موعود» متجّلی است. با بررسی و دقّت، در حدیث قدسی «زیارت عاشورا» و «زیارات مربوط به امام زمان (عج)، در می‏یابیم که «نینوا»، معبر «انتظاراست»؛ یعنی، برای رسیدن به ظهور مهدی موعود، باید از گذرگاه کربلا عبور کنیم. زیارت عاشورا نیز در واقع، تحلیلی برای معبر بودن نینوا برای انتظار است. درس‏ها و پیام‏های عاشورا، چراغ‏های فرا راه شیعیان است تا با دیدی روشن و بصیرتی افزون، منتظر «ظهور» باشند و آماده قیام و مبارزه شوند. «السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور؛ [1]  سلام بر تو ای خون خدا و فرزند خونش، وای تنهای رها شده»]]> یاران حضرت مهدی(8) 2011-02-20T04:26:08+01:00 2011-02-20T04:26:08+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/148 آرش رضایی دعا برای تعجیل فرج با توجه به نقش و جایگاه مهمی که دعا در تفکر اسلامی دارد، اگر دعا با شرایط لازم انجام گیرد همچون سایر علل و عوامل موثر در نظام هستی، می‏تواند در امور تکوینی تغییر ایجاد نماید. در بخشی از روایات پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام توصیه شده است که برای فرج امام زمان‏علیه السلام زیاد دعا کنید و از خود حضرت بقیة‏الله (عج) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم‏» [1]  برای تعجیل در فرج و ظهور، زیاد دعا کنید چرا که این‏کار م دعا برای تعجیل فرج
با توجه به نقش و جایگاه مهمی که دعا در تفکر اسلامی دارد، اگر دعا با شرایط لازم انجام گیرد همچون سایر علل و عوامل موثر در نظام هستی، می‏تواند در امور تکوینی تغییر ایجاد نماید. در بخشی از روایات پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام توصیه شده است که برای فرج امام زمان‏علیه السلام زیاد دعا کنید و از خود حضرت بقیة‏الله (عج) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم‏» [1]  برای تعجیل در فرج و ظهور، زیاد دعا کنید چرا که این‏کار موجب فرج و خوشحالی شماست. ]]>
یاران حضرت مهدی(8) 2011-02-18T04:30:39+01:00 2011-02-18T04:30:39+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/149 آرش رضایی دعا برای تعجیل فرج با توجه به نقش و جایگاه مهمی که دعا در تفکر اسلامی دارد، اگر دعا با شرایط لازم انجام گیرد همچون سایر علل و عوامل موثر در نظام هستی، می‏تواند در امور تکوینی تغییر ایجاد نماید. در بخشی از روایات پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام توصیه شده است با توجه به نقش و جایگاه مهمی که دعا در تفکر اسلامی دارد، اگر دعا با شرایط لازم انجام گیرد همچون سایر علل و عوامل موثر در نظام هستی، می‏تواند در امور تکوینی تغییر ایجاد نماید. در بخشی از روایات پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله و ائمه اطهارعلیهم السلام توصیه شده است ]]> یاران حضرت مهدی(6) 2011-02-12T04:05:48+01:00 2011-02-12T04:05:48+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/147 آرش رضایی جامعه ‏سازی از آنجا که یکی از شرایط مهم رشد ارزش‏ها و فراهم شدن زمینه حاکمیت احکام الهی، اصلاح وضع عمومی جامعه است لذا در تعلیمات روشنگرانه اسلام اهتمام به وضع جامعه و مبارزه با نارسایی‏های اجتماعی و فساد و کجروی‏ها از طریق اموری چون امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه‏ای که حتی انسان‏های بی‏توجه به امور اجتماعی و مشکلات سایر مردم، خارج از زمره مسلمانان محسوب می‏شود: «من اصبح ولایتهم بامورالمسلمین فلیس بمسلم‏» [1] . از آنجا که یکی از شرایط مهم رشد ارزش‏ها و فراهم شدن زمینه حاکمیت احکام الهی، اصلاح وضع عمومی جامعه است لذا در تعلیمات روشنگرانه اسلام اهتمام به وضع جامعه و مبارزه با نارسایی‏های اجتماعی و فساد و کجروی‏ها از طریق اموری چون امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه‏ای که حتی انسان‏های بی‏توجه به امور اجتماعی و مشکلات سایر مردم، خارج از زمره مسلمانان محسوب می‏شود: «من اصبح ولایتهم بامورالمسلمین فلیس بمسلم‏» [1] .]]> یاران حضرت مهدی(6) 2011-02-07T04:01:32+01:00 2011-02-07T04:01:32+01:00 tag:http://mohebanhazrat.mihanblog.com/post/146 آرش رضایی خود سازی و تهذیب نفس اصلاح نفس و ترک گناهان و آراستن به فضایل اخلاقی در همه احوال ضرورت دارد. ولی خودسازی و اصلاح نفس در دوره غیبت، که زمینه لغزش و انحراف و آلوده گشتن به رذایل اخلاقی بیشتر است، از اهمیت زیادی برخوردار است.امام صادق‏علیه السلام در این زمینه می‏فرمایند: «صاحب‏الامرعلیه السلام غیبتی خواهد داشت اگر کسی در آن دوره بخواهد دیندار بماند، سخت در مشقت‏خواهد بود. بنده خالص خدا در آن شرایط باید تقوای الهی پیشه کند و دو دستی به دین خود بچسبد.» [1] . اصلاح نفس و ترک گناهان و آراستن به فضایل اخلاقی در همه احوال ضرورت دارد. ولی خودسازی و اصلاح نفس در دوره غیبت، که زمینه لغزش و انحراف و آلوده گشتن به رذایل اخلاقی بیشتر است، از اهمیت زیادی برخوردار است.
امام صادق‏علیه السلام در این زمینه می‏فرمایند: «صاحب‏الامرعلیه السلام غیبتی خواهد داشت اگر کسی در آن دوره بخواهد دیندار بماند، سخت در مشقت‏خواهد بود. بنده خالص خدا در آن شرایط باید تقوای الهی پیشه کند و دو دستی به دین خود بچسبد.» [1] .]]>